مولتی مدیا

گالری بخش
ویدئوها

ویدئوی پروسه نصب و راه‌اندازی دستگاه توموتراپی بیمارستان شهدای تجریش – بخش رادیوتراپی

پاییز ١٤٠٠

نصب دستگاه توموتراپی-الکتروتابش درمان
نمایش ویدیو درباره نصب دستگاه توموتراپی-الکتروتابش درمان

قدمت درمان، امكانات درمانی و پژوهشی در بخش رادیوانكولوژی بیمارستان شهدای تجریش از زبان

جناب آقای دكتر حمیدرضا میرزایی

دکتر حمیدرضا میرزایی
نمایش ویدیو درباره دکتر حمیدرضا میرزایی

درباره درمان براكی تراپی در بیمارستان شهدای تجریش، مزیت‌ها و هزینه‌های آن را بشنوید

از زبان دکتر مونا ملک زاده

دکتر مونا ملک زاده مغانی
پخش ویدیو

درباره درمان براكی تراپی در بیمارستان شهدای تجریش، مزیت‌ها و هزینه‌های آن را بشنوید

از زبان دکتر رضا صادقی

رئیس بخش آنکولوژی
نمایش ویدیو درباره رئیس بخش آنکولوژی

درباره درمان براكی تراپی در بیمارستان شهدای تجریش، مزیت‌ها و هزینه‌های آن را بشنوید

از زبان دکتر سمیرا ازقندی

پخش ویدیو

ویژگی‌های دستگاه توموتراپی و درمان‌های آن را با این دستگاه بشنوید از زبان جناب

آقای دكتر امیرشهرام یوسفی

دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی
نمایش ویدیو درباره شهرام یوسفی
براکی تراپی چیست؟
معرفی بخش رادیوتراپی و آنکولوژی
مراقبت های دوران رادیوتراپی-الکتروتابش درمان
نمایش ویدیو درباره مراقبت های دوران رادیوتراپی-الکتروتابش درمان
مدارك لازم جهت پذیرش در بخش
انواع درمان سرطان
نمایش ویدیو درباره انواع درمان سرطان
مولتی مدیا

گالری بخش
تصاویر