۲۶ مهر ۱۴۰۰
انواع تومورهای مغزی-الکتروتابش درمان

انواع تومورهای مغزی

گلیوما به معنای یک نوع از تومورهای مغزی نیست، بلکه یک عبارت کلی برای تومورهایی است که در سلول‌های گلیال رشد می‌کنند. می‌توان برخی از تومورها را تحت عنوان گلیوما در نظر گرفت.
نوبت دهی آنلاین