22 آذر 1400 توسط ادمین سایت 0 نظرات

غربالگری سرطان کولورکتال

آزمایش‌های غربالگری کلید پی‌بردن زود هنگام به وجود سرطان کولورکتال است. از سن ۶۰...

12 مهر 1400 توسط ادمین سایت 0 نظرات

خودآزمایی بیضه‌ای

بهترین زمان برای انجام خودآزمایی بیضه بعد از حمام گرم یا دوش گرفتن، درحالی‌که در...

10 مهر 1400 توسط ادمین سایت 0 نظرات

سرطان بیضه

سرطان بیضه اگرچه ممکن است در هر سنی بر یک مرد یا پسر تأثیر بگذارد، اما بیشتر در...