۰۵ مهر ۱۴۰۰
بیوپسی-الکتروتابش درمان

بیوپسی

بیوپسی روشی برای خارج كردن یک قطعه از بافت یا نمونه سلول از بدن شماست تا بتوان آن را در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل کرد.
نوبت دهی آنلاین