۰۱ مهر ۱۴۰۰
سرطان متاستاتیک-الکتروتابش درمان

سرطان متاستاتیک

سرطان متاستاتیک سرطانی است که از قسمتی از بدن که در آن شروع شده است محل اولیه به سایر نقاط بدن گسترش یافته است.
نوبت دهی آنلاین