۱۴ مرداد ۱۳۹۸
چهارمین کنگره کلینیکال آنکولوژی-الکتروتابش درمان

چهارمین کنگره کلینیکال آنکولوژی

حضور اساتید و همکاران و متخصصان بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدا در چهارمین کنگره کلینیکال انکولوژی اذر ماه ۹۸
نوبت دهی آنلاین